zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE
 

 

więcej ...


 

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: >>

UWAGA ! Zmiana rozkładu jazdy autobusów

miniaturka Od dnia 4 PAŹDZIERNIKA 2021 roku ulega zmianie rozkład jazdy przewozów autobusowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy.

czytaj ...

INFORMACJA o odczytach wodomierzy

miniaturka Informujemy, iż od III kwartału 2021 roku odczyty wodomierzy na terenie miasta Mońki będą odbywać się także w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W trakcie odczytu zostanie wystawiona faktura za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Pracownik dokonujący odczytu wodomierza będzie posiadał stosowną legitymację i upoważnienie.

czytaj ...

ZAPYTANIE OFERTOWE

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.;
ogłasza zapytanie ofertowe nr ZP/2/2021 na:

wykonanie usługi pełnienia pełno branżowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak”

czytaj ...

Wznowienie przewozów autobusowych

miniaturka Od dnia 2 września 2021 roku zostają wznowione przewozy autobusowe na terenie Gminy Mońki realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

czytaj ...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

miniaturka Na podstawie rozdziału XXVIII SWZ Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kulesze - Kiślak”, za
najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewaik. Dzbenin 85C 07-410 Ostrołęka
Cena ofertowa 230.000,00 zł netto / 282.900,00 zł brutto

czytaj ...

Informacja z otwarcia ofert

miniaturka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa łącznika sieci wodociągowej
Kulesze - Kiślak (znak sprawy — ZP/1/2021"
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w SWZ rozdział XII ust.5.

1. Otwarcie ofert odbyło się 19.08.2021 r. o godz. 13:00 w Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mońkach sp. zo.o. , 19-100 Mońki, ul. Kolejowa 21, pok. 10.

2. Na realizację ww. zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę — 533.516,00 zł netto /
656.224,68 zł brutto.

3. Oferty złożyli:

czytaj ...

KOMUNIKAT o przydatności wody do spożycia

miniaturka W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody do spożycia, pobranej w dniu 03 sierpnia 2021 roku
ze stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej potwierdzono iż:
woda dostarczana do odbiorców nadaje się do spożycia.

czytaj ...

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.;
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/1/2021 na zadanie:


BUDOWA ŁĄCZNIKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KULESZE – KIŚLAK

czytaj ...

... Dzisiaj jest niedziela,
23 czerwca 2024 r.
175 dzień rokuusługi kominiarskie