zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/6/2022 na zadanie:

Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mońkach będąca własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.

Lista dokumentów związanych z tym ogłoszeniem

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
 3. Oświadczenie druk nr 2 docx
 4. Oświadczenie druk nr 3 docx
 5. Projekt umowy druk nr 4 docx
 6. Formularz ofertowy docx
 7. Informacja z otwarcia ofert pdf
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

Aktualizacja: 13:47 22.12.2022r.
Aktualizacja: 18:17 19.12.2022r.
Aktualizacja: 17:32 13.12.2022r.
Publikacja: 22:38 08.12.2022r
Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ogłasza III przetarg nieograniczony nr ZP/5/2022 na zadanie:

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY WE WSI KULESZE

Lista dokumentów związanych z tym ogłoszeniem

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
 3. Decyzja środowiskowa pdf
 4. PFU mapa wariant I pdf
 5. PFU mapa wariant II pdf
 6. Program funkcjonalno - użytkowy pdf
 7. Formularz ofertowy załącznik nr 1 docx
 8. Oświadczenia i formularze załącznik nr 2 docx
 9. Wzór umowy załącznik nr 3 pdf
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf

Aktualizacja: 15:56 28.12.2022r.
Publikacja: 20:48 23.11.2022r
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ogłasza II przetarg nieograniczony nr ZP/4/2022 na zadanie:

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY WE WSI KULESZE

Lista dokumentów związanych z tym ogłoszeniem

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
 3. Decyzja środowiskowa pdf
 4. PFU mapa wariant I pdf
 5. PFU mapa wariant II pdf
 6. Program funkcjonalno - użytkowy pdf
 7. Formularz ofertowy załącznik nr 1 docx
 8. Oświadczenia i formularze załącznik nr 2 docx
 9. Wzór umowy załącznik nr 3 pdf
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf

Aktualizacja: 19:08 22.11.2022r.
Publikacja: 19:28 25.10.2022r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/3/2022 na zadanie:

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY WE WSI KULESZE

Lista dokumentów związanych z tym ogłoszeniem

 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
 3. Decyzja środowiskowa pdf
 4. PFU mapa wariant I pdf
 5. PFU mapa wariant II pdf
 6. Program funkcjonalno - użytkowy pdf
 7. Formularz ofertowy załącznik nr 1 docx
 8. Oświadczenia i formularze załącznik nr 2 docx
 9. Wzór umowy załącznik nr 3 pdf
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf

Aktualizacja: 19:53 20.10.2022r.
Publikacja: 21:08 05.10.2022r.