zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o odczytach wodomierzy
Informujemy, iż od III kwartału 2021 roku odczyty wodomierzy na terenie miasta Mońki będą odbywać się także w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W trakcie odczytu zostanie wystawiona faktura za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Pracownik dokonujący odczytu wodomierza będzie posiadał stosowną legitymację i upoważnienie.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64; 734 134 239; e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl