zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Stan wodomierza możnana przekazać:- telefonicznie nr 85 716 27 64; - drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza odczytu wodomierza lub jego skanu na adres: wodomierze@zgkimmonki.pl
- przesyłając zdjęcie stanu wodomierza na nr tel. 734 134 239 lub adres wodomierze@zgkimmonki.pl z podaniem adresu [ ulica/miejscowość, numer domu ].

Przyjęty w ZGKIM Mońki sp. z o.o. okres rozliczeniowy to kwartał. Odczyty u klientów indywidualnych realizowane są w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. W przypadku instytucji i przedsiębiorstw częstotliwość odczytów określa umowa.

Wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczenia zużycia wody lub zużycia wody i odprowadzania ścieków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Podanie stanu wodomierzy odliczających wodę bezpowrotnie zużytych[ np. ogrodowych ] jest obowiązkiem Odbiorcy.

Szczegółowe informacje:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, wodociagi@zgkimmonki.pl

instrukcja 1
instrukcja 2

Pliki do pobrania:


- Instrukcja odczytu wodomierza plik pdf
- Instrukcja przesyłania zdjęcia stanu wodomierza plik pdf
- Formularz odczytu wodomierza plik doc