zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
KOMUNIKAT o przydatności wody do spożycia
W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody do spożycia, pobranej w dniu 03 sierpnia 2021 roku
ze stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej potwierdzono iż:
woda dostarczana do odbiorców nadaje się do spożycia.


Dostarczana woda spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85-716-27-64; 734-134-239; e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl
Pliki do pobrania:
– Komunikat o przydatności wody do spożycia w wersji pdf