zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.;

ogłasza zapytanie ofertowe nr ZP/2/2021 na:


wykonanie usługi pełnienia pełno branżowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacją inwestycji pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak”


Zamówienie stanowi I etap realizacji operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.


Sposób realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót: system „zaprojektuj i wybuduj”

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Mońki, działka nr 576/3, obręb Kulesze – pas drogowy

Termin składania ofert: 17 września 2021 roku godz. 12.30

Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 15 października 2021 roku.

Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać:Wydział Wodociągów i Kanalizacji

tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.plPliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. PFU mapa wariant I
3. PFU mapa wariant II
4. PFU załącznik nr 2
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach załącznik nr 3
6. Formularz ofertowy załącznik nr 1