zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

E-FAKTURY

Celem skorzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur należy:

1. Wypełnić Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

2. Dostarczyć wypełnione oświadczenie do siedziby Spółki, ul. Kolejowa 21: osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: zgkimmonki@poczta.onet.pl.

3. Usługa zostanie aktywowana a faktury będą przesyłane na wskazany adres e-mail.


Szczegóły funkcjonowania e-faktury określa Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną.
Zachęcamy to tej formy otrzymywania faktur za usługi realizowane przez Spółkę.

Pliki do pobrania:

regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną

oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

oświadczenie o wycofaniu akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

oświadczenie o zmianie adresu e-mail

Aktualizacja: 10:32 06.06.2020r.