zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: >>

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY MOŃKI!!!

miniaturka W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiedni pojemnik na odpady komunalne.
W związku z powyższym poniżej przedstawiamy WZÓR POJEMNIKA odpowiadający normom, dostosowany do odbioru przez system załadowczo – wyładowczy samochodu odbierającego odpady.

czytaj ...

WAŻNA INFORMACJA

miniaturka OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MOŻNA UISZCZAĆ W KASIE
URZĘDU MIEJSKIEGO W MOŃKACH
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 5A (II piętro),
W BANKU LUB PRZELEWEM NA KONTO

06 8085 0005 0007 2964 2000 0250

DO DNIA 15 LIPCA 2013R.

czytaj ...

Harmonogramy odbioru odpadów
od dnia 1 lipca 2013 roku

miniaturka Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują zmienione harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta Mońki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi dniami i terminami odbioru odpadów z Państwa ulic oraz przylegających miejscowości.

czytaj ...

Pozbądź się legalnie niepotrzebnych elektrośmieci !

miniaturka Informujemy iż na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje od roku 2010
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym punkcie mieszkańcy Miasta i Gminy Mońki mogą bezpłatnie oddać kompletny sprzęt elektryczny [lodówki, pralki, kuchenki itp.] oraz sprzęt elektroniczny [komputery, monitory, drukarki, telewizory itp.].

czytaj ...

Informacja o zmianie taryf

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach zawiadamia iż z dniem 1 stycznia 2013 roku, wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mońki, zatwierdzona Uchwałą nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2012 roku.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpadów na rok 2013

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mońki. Prosimy o zapoznanie się z terminami obsługi przez nasz Zakład

czytaj ...

... Dzisiaj jest poniedziałek,
19 lutego 2018 r.
50 dzień roku

Zegar

object typu flash


formularz

object typu flashZegar

object typu flash