zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE
 

 

więcej ...


 

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: >>

Pozbąd?? się legalnie niepotrzebnych elektrośmieci !

miniaturka Informujemy iż na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje od roku 2010
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym punkcie mieszkańcy Miasta i Gminy Mońki mogą bezpłatnie oddać kompletny sprzęt elektryczny [lodówki, pralki, kuchenki itp.] oraz sprzęt elektroniczny [komputery, monitory, drukarki, telewizory itp.].

czytaj ...

Informacja o zmianie taryf

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach zawiadamia iż z dniem 1 stycznia 2013 roku, wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mońki, zatwierdzona Uchwałą nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 pa??dziernika 2012 roku.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpadów na rok 2013

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mońki. Prosimy o zapoznanie się z terminami obsługi przez nasz Zakład

czytaj ...

Przypomnienie o obowiązku podłączania posesji.

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przypomina mieszkańcom ulic: Dolnej, H. Kołłątaja, Kolejowej, Konarskiego, Czesława Miłosza, A.F. Modrzewskiego, B. Prusa, J. Słowackiego, St. Staszica, Ks. Jana Twardowskiego, St. Wyspiańskiego, Zdrojowej, Ełckiej, ??w. Kazimierza, Kilińskiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Kościelnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Rataja, Skarbowej, Szkolnej, Wiejskiej, Witosa, Kar. Stefana Wyszyńskiego, Białostockiej, Batalionów Chłopskich, Dworcowej, Marii Konopnickiej, Magazynowej, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Szlacheckiej, Wyzwolenia, Zielonej - objętych zrealizowaną inwestycją pn. ??Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej Aglomeracji Mońki? o obowiązku podłączania się do wykonanej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

czytaj ...

Realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013

miniaturka W poniedziałek 20 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na realizację projektu ??Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach?.

czytaj ...

OG?OSZENIE O ZAM??WIENIU

miniaturka Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 16 w Mońkach - w imieniu, której występuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: ??WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. Tysiąclecia NR 16 W MO??KACH?

czytaj ...

Informacja o awarii sieci wodociągowej

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, informuje iż w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 16 lutego [ czwartek ] w godzinach 7.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców przy ul. Armii Krajowej, C.K Norwida, T. Kościuszki, ??wierkowej i Wiśniowej.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpadów na rok 2012

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż obowiązują nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mońki, na rok 2012. Prosimy o zapoznanie się z terminami obsługi przez nasz Zakład, Państwa ulic i miejscowości.

czytaj ...

... Dzisiaj jest niedziela,
23 czerwca 2024 r.
175 dzień rokuusługi kominiarskie