zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o zmianie taryf
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach zawiadamia iż z dniem 1 stycznia 2013 roku, wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mońki, zatwierdzona Uchwałą nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 pa??dziernika 2012 roku.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD?
i ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ??CIEK??W
NA TERENIE MIASTA I GMINY MO??KI
OBOWI?ZUJ?CA OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU

tabela

Ustalone w taryfie ceny opłat nie zawierają podatku od towaru i usług [ VAT ].
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Pobierz tekst uchwały: plik pdf