body { font: ".$_SESSION['czcionka']."px Arial, sans-serif; } @media print { body { font-size:16px; } } "; ?>
*/ ?>
Życzenia
 

 
*/ ?>
Życzenia
 

 
*/ ?> Życzenia
 

 
*/ ?>

Aktualności

0) echo "<< :: "; else echo "<< :: "; for ($i=1; $i<=$podstron; $i++) { $sprawdz=$i-1; //podział linków co 30 sztuk $sprawdza=$sprawdz%30; if ($sprawdza==0 && $i>1) echo "
"; else echo ""; if ($i-1==$page) echo "$i :: "; else echo " $i :: "; } if ($page<$podstron-1) echo ">> "; else echo ">> "; // echo "
"; /* pierwsze */ ?>
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

miniaturka na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach

więcej ...

*/ /* koniec pierwsze początek drugie */ /*

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

miniaturka na budowę wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach

więcej ...

Wyjaśnienie treści SIWZ

więcej ...

KONIEC WSTAWK NIEPRZESUWALNYCH
Życzenia
 

 
Życzenia
 

 
Życzenia
 

 
*/ ?>

".$wiersz['tytul']."

\"miniaturka\" \n ".$wiersz['mtext']." \n

czytaj ...

"; } // koniec news // poniżej prawa kolumna ?>
...