zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Zmiana cen wody i ścieków

Informujemy iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr B.RZT.70.9.2024 z dnia 13 maja 2024 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki na okres 3 lat, od dnia 1 czerwca 2024 roku zmianie ulegają wielkości cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe informacje:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania1. Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mońki na okres 3 lat. [PDF]

2. Rodzaj i struktura taryfy, grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.[PDF]