zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Wydział Oczyszczania i Zieleni
tel. 85 716 26 63, fax. 85 716 27 64

Wydział Oczyszczania i Zieleni ZGKiM Mońki zajmuje się:

 • prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mońki oraz pozostałych gmin Powiatu Monieckiego;
 • prowadzi nadzór na pracą Gminnego Składowiska Odpadów w wsi Świerzbienie;
 • realizuje na terenie Miasta i Gminy Mońki selektywną zbiórkę odpadów
 • prowadzi punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • utrzymuje w czystości i porządku oraz zagospodarowuje przekazane w administrację miejskie i gminne nieruchomości gruntowe,
 • utrzymuje w czystości i porządku tereny zielone, parki i lasy;
 • utrzymuje czystość ulic, dróg i ciągów pieszych;
 • prowadzi akcję zimową na terenie Miasta i Gminy Mońki
 • dekoruje miasto;
 • prowadzi nadzór nad targowicą miejską oraz cmentarzem komunalnym,
 • realizuje inne branżowe zadania powierzone do realizacji przez zleceniodawców.