zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o odbiorze odpadów

Informujemy iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [ obfite opady śniegu powodujące nieprzejezdność dróg dojazdowych ] mogą wystąpić przypadki nie odebrania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji zlokalizowanych w szczególności w zabudowie kolonijnej. W przypadku wystąpienia braku możliwości dojazdu i odbioru odpadów z posesji usługa zostanie zrealizowana w innym terminie. W związku z powyższym prosimy o przekazywanie na bieżąco informacji o nie odebraniu odpadów w terminach wynikających z obowiązującego harmonogramu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wydział Oczyszczania i Zieleni – tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl