zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kolejowa 21
II piętro, pokój 205
tel./fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63
e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Wydział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się obsługą, konserwacją i utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W administrowaniu Wydziału Wodociągów i Kanalizacji znajduje się:

  • 176,30 km sieci wodociągowych w tym 35,10 km na terenie Miasta Mońki oraz 141,20 km na terenie Gminy Mońki
  • dwie stacje uzdatniania wody na terenie Miasta Mońki oraz stacje uzdatniania i hydrofornie na terenie Gminy Mońki,
  • 41,70 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 15 przepompowniami ścieków wyposażonych w system monitorowania pracy,
  • 55 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii SBR z rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż wykonany z tuneli filtracyjnych lub poprzez studnie chłonne

W zakresie sieci wodociągowej Wydział Wodociągów i Kanalizacji realizuje:

  • dostawę wody dla mieszkańców, instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta i Gminy Mońki oraz Gminy Trzcianne
  • prowadzi nadzór na pracą stacji uzdatniania wody i hydroforni,
  • prowadzi bieżącą eksploatację, konserwację oraz remonty sieci i infrastruktury wodociągowej,

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej Wydział Wodociągów i Kanalizacji realizuje:

  • bieżącą eksploatację, konserwację i remonty sieci oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej,
  • świadczy usługi w zakresie udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych,UCHWAŁA NR XLVII/328/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 maja 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022.

Decyzja zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z nieruchomości - osoby prywatne

Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z nieruchomości - osoby prawne

– Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej:
            pdf

– Zlecenie Odbiorcy ws. wymiany wodomierza:
            pdf