zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Wydział Transportu i Sprzętu
tel. 85 716 24 14

ZGKiM Mońki dysponuje specjalistycznym sprzętem do realizacji usług z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprzętem do realizacji prac budowlano – drogowych. Realizujemy prace drogowe w zakresie równania nawierzchni żwirowych, remontem bieżącym nawierzchni dróg. Świadczymy usługi w zakresie robót ziemnych koparką, koparko-ładowarką, spycharką gąsienicową, usługi transportowe samochodami ciężarowymi, ciągnikami, samochodami specjalistycznymi. Na zlecenie Gminy Mońki realizujemy dowozy szkolne oraz dodatkowe przewozy dla jednostek kulturalno-oświatowych z terenu Gminy Mońki i gmin sąsiednich.