zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZMIANA terminu odbioru popiołu !!!

W związku ze zwiększoną ilością popiołu informujemy, iż zmianie ulega termin odbioru worków z popiołem w miesiącu lutym i marcu 2017 roku z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Mońki. Odbiór worków z popiołem odbywać się będzie w dodatkowym terminie określonym w zmienionym harmonogramie. Odbiór pozostałych odpadów segregowanych tj. plastiku, papieru, szkła i metalu odbywać się będzie w niezmienionych terminach oraz zasadach. Prosimy o wystawianie worków z popiołem w nowych terminach. Popiół wystawiony w terminie odbioru pozostałych odpadów segregowanych nie będzie odbierany !!!. Zmiana harmonogramu odbioru worków z popiołem dotyczy wyłącznie miesiąca lutego i marca 2017.

Szczegółowe informacje: Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63, 85 716 27 64


Pobierz plik: Zmieniony harmonogram odbioru popiołu na luty i marzec 2017 roku [pdf ]