zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
UWAGA Zmiany w sposobie odbioru odpadów od dnia 1 lipca 2016 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż od dnia 1 lipca 2016 roku nastąpią zmiany dotyczące sposobu odbioru odpadów na terenie Miasta i Gminy Mońki.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami oraz
harmonogramami odbioru odpadów
na okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku


Szczegółowe informacje:
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl
Urząd Miejski w Mońkach tel. 85 716 46 20Plik do pobrania

Zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1-lipca 2016 roku