zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Cena wody i ścieków w roku 2016 bez zmian

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż zgodnie z Uchwałą nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ??.., w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku cena wody oraz ścieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Mońki nie ulegnie zmianie i wynosić będzie:


doc


Pobierz plik z treścią uchwały: pdf.