zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Informujemy i?? w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki. W zwi?zku z niniejszym prosimy o szczeg????owe zapoznanie si? z nowymi harmonogramami odbioru odpad??w zmieszanych, segregowanych, popio??u oraz biodegradowalnych, obowi?zuj?cymi na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.


W przypadku pyta?? prosimy o kontakt:
Wydzia?? Oczyszczania i Zieleni ?? tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.plHarmonogramy odbioru odpad??w
?? MIASTO MO??KI
?? GMINA MO??KI