zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Zmiana zasad gospodarowania odpadami z działalności gospodarczej
Informujemy iż od 1 stycznia 2020 roku podmioty gospodarcze oraz instytucje z terenu Miasta i Gminy Mońki zobowiązane będą do indywidualnego podpisania umowy na odbiór odpadów. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z oferty Spółki w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapoznania się z cennikiem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Jednocześnie informujemy iż oferta Spółki w zakresie gospodarowania odpadami będzie sukcesywnie zwiększana o inne odpady powstające w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Od początku 2020 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przedsiębiorcy z terenu Miasta i Gminy Mońki będą mieli możliwość odpłatnego przekazania odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących oferty Spółki oraz zawarcia umowy na odbiór odpadów prosimy o kontakt telefoniczny 85 716 27 64 - Wydział Oczyszczania i Zieleni lub e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl.