zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Taryfy na okres 3 lat zatwierdzone.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. informuje iż Decyzją nr BI.RET.070.482.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki na okres 3 lat. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pliki do pobrania:


Decyzja zatwierdzająca taryfę na okres 3 lat pdf