zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o zawieszeniu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

W zwi?zku z okresowym wstrzymaniem przez Zak??ad Zagospodarowania Odpad??w w Koszar??wce, nale???cy do BIOM sp. z o.o. odbioru odpad??w przekazywanych do PSZOK-u, informujemy i?? od dnia 30 kwietnia 2020 roku [ czwartek ] do odwo??ania zostaje wstrzymane funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych.
Za utrudnienia z tym zwi?zane przepraszamy.


doc
  • Brak aktualnych ofert