zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Wydział Remontowo - Budowlany
tel. 85 716 23 63, fax. 85 716 27 64

ZGKiM Mońki dysponuje specjalistycznym sprzętem do realizacji prac budowlano – drogowych. W ramach prowadzonej działalności realizuje zlecenia z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich dróg dojazdowych, a także prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni istniejących [ remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne ] oraz remontów i utrzymania infrastruktury drogowej jak mosty, przepusty itp.. ZGKiM Mońki jest ponadto wykonawcą robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz innych zgodnie z wymaganiami Zamawiających. W ramach działalności zajmuje się wycinką drzew, likwidacją zarośli na poboczach dróg, udrożnianiem i czyszczeniem rowów melioracyjnych, rowów odwadniających dróg, koszeniem poboczy .