Harmonogramy odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku

  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych Gmina Mońki pdf

  • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych miasto Mońki pdf

  • Harmonogram odbioru odpadów segregowanych budynki wielolokalowe pdf

  • Harmonogram odbioru selektywnej zbiórki odpadów Gmina Mońki pdf

  • Harmonogram odbioru selektywnej zbiórki odpadów miasto Mońki pdf