zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

CENNIK usług wywozu odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji i niesegregowanych [ zmieszanych ]
• nieruchomości zamieszkałe z terenu Miasta i Gminy Mońki [pdf]


• nieruchomości niezamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Mońki [pdf]


• Gmina Jaświły, Trzcianne, Goniądz [pdf]

Aktualizacja: 2 lipca 2019r.