zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki


NIP 5461393135 REGON 366211644

KRS: 0000686609

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 16 528 000,00 zł

Nr konta: 16 8085 0005 0007 3033 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mońkach
Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63
e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl


Zapraszamy: poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00

Wydział Oczyszczania i Zieleni
Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63
e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl


Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Remontowo - Budowlany
Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63

Wydział Transportu i Sprzętu
Tel. 85 716 24 14
Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63


Wydział Wodociągów i Kanalizacji
Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63
e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl


Stacja Uzdatniania Wody
ul. Szkolna 32
Tel. 85 716 24 89


Miejska Oczyszczalnia Ścieków
ul. Włodzimierza Puchalskiego 10
Tel. 85 716 23 63


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
Tel. 85 716 27 64; 85 716 24 89 – godz. 7.00 – 15.00
Tel. 602 850 516 - całodobowo

Opublikowano: 17 lipca 2017r.