zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Zmiana cen wody i ścieków

Informujemy iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BI.RZT.70.21.2021 z dnia 22 marca 2021 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki na okres 3 lat, od dnia 18 maja 2021 roku zmianie ulegają wielkości cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Rodzaj cen i stawek opłat


Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ]


netto

Stawka podatku VAT


brutto

Kwota podatku VATCena wody za 1 m³


2,80


8 %3,02


0,22Cena usługi odprowadzania ścieków za 1 m³4,86


8 %


5,25


0,39Szczegółowe informacje:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl
Pliki do pobrania:
– Decyzja zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pdf
– Struktura taryf w latach 2021 - 2024pdf